BLI MEDLEM I EUF!

Då du betalt din medlemsavgift kan du delta i alla evenemang föreningen arrangerar

Medlemsavgiften är: Vuxna 10 €

Barn under 17 år 5 €

Medlemsavgiften betalas till kontot:

Aktia  FI4440552020111383.

Meddelande: för-och efternamn på de som medlemsagiften betalas för

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.