Besöksadress: Övidsborgsvägen 24, 02550 Evitskog

Här på kartan hittar du vägen till Övidsborg

 

VILL DU

Hyra - ring vaktmästare Kristoffer Kumenius  tel. 045 1817442 (må-to kl. 17-20). 

Diskutera :

föreningen -  Teresa Wikström, Kontakt 050 5444585, wikstromteresa@gmail.com

barnverksamhet - Tina Sandfors, Kontakt 050 5559720, Tina@Sandfors.com

ungdomsverksamhet - Manuela Nordström 044 0300485

Evitskog ungdomsförening rf är en av föreningarna i Evitskog by i Kyrkslätt. Vi arrangerar olika evenemang i vår egen regi och i samarbete med byns övriga föreningar och andra organisationer.

Föreningen grundades 31.8.1902 som en sektion i Malax ungdomsförening rf.  20.9.1920 blev EUF insksrivet i föreningsregistret som en självständig förening.

Till vårt 110-årsjubileum skrev Pipsan Hellström föreningens historik " Evitskog uf - evigt ung".

I historiken kan du läsa mer om föreningens rika förflutna. Boken kan beställas av Pipsan Hellström tel 040 7330380.

Föreningen har ett vårmöte som är ett sk. redovisningsmöte över föregående års händelser och ekonomi. På höstmötet blickar vi framåt, gör verksamhetsplanen för nästa år och väljer medlemmar till styrelsen.

Vi som nu sitter i styrelsen och ser till att föreningen sköts på bästa möjliga sätt är

STYRELSEN 2023

Teresa Wikström ordf.

Marianne Ekholm sekr.

Manuela Nordström

Kristian Friman

Josephine Frimodig

Tina Sandfors

Ronja Karkinen

Marika Kinnunen

Markus Bäckman

 

 

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.