Föreningshuset Övidsborg ägs av Evitskog ungdomsförening rf. Huset upprätthålls helt med privata krafter.

Föreningen lät bygga det första föreningshuset 1910 på en annan plats i byn. Men redan 1935 invigdes ett nytt hus på den nuvarande platsen, huset bestod av festsalen, scenen och buffeutrymmen samt vaktmästarbostaden. Bakutrymmet, den sk. backstagen blev färdig 1986. Huset har längs med åren genomgått flere renoveringar och är i mycket gott skick.

Första föreningshuset

 

För tillfället är huset det största föreningshuset i Kyrkslätt. Se närmare detaljer under uthyrning-fliken

Huset används främst för egen verksamhet och verksamhet i samarbete med andra föreningar och organisationer.

Du kan hyra huset för dina egna fester.

Scenen är försedd med en stor filmduk för projicering.

 

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.